Visie / Missie

Visie

Het onderwijs speelt een onmiskenbaar belangrijke rol in het leven van jonge mensen. Maar “het onderwijs” is slechts een verzamelnaam van vele theorieën, ideeën, concepten, gedachten, systemen, werkwijzen, opvattingen, intenties en vooral van… MENSEN.

Mensen in alle lagen van een school. Van de leerling tot de docent en van de mentor tot de vertrouwenspersoon: het onderwijs wordt gevormd door MENSEN. Het onderwijs mag weer een inspiratiebron worden voor de kwaliteit en ontwikkeling van de talenten van de leerlingen. Want iedereen verdient het om gezien, gehoord en geholpen te worden.

 

Missie

Mijn missie is het verrijken van het Voortgezet Onderwijs door creativiteit, humor en praktische oplossingsgerichte programma’s met schooleigen resultaten.

Dit doe ik door de mensen in het VO te verrijken, versterken en verbinden. Van docent tot de leerling: samen zorgen we ervoor dat iedereen gezien, gehoord en geholpen wordt in wat hij of zij nodig heeft op het pad naar zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfontplooiing.