1blik planmethode

Training

Het implementeren van de 1blik planmethode op uw school bestaat uit verschillende trainingsonderdelen. In het kennismakingsgesprek bekijken we samen wat nodig is om de 1blik schoolagenda met succes op uw school te implementeren.

Coördinatortraining
De coördinator stuurt de implementatie intern aan. Hij/zij stelt het stappenplan op en zet het vertrekpunt, einddoel en de aandachtspunten vast. De coördinator werkt samen met de trainers aan het stappenplan en ondersteunt in de uitvoering hiervan.

Trainersopleiding
Docenten worden in twee sessies opgeleid als trainers, om daarna collega-docenten te kunnen trainen als plancoach.

Docententraining
Docenten worden getraind door de trainers. Hierna kunnen zij als plancoach leerlingen leren plannen en hen begeleiden in het planproces.

1e terugkoppelmoment (coördinator en trainers)
In het eerste terugkoppelmoment bespreken de coördinator, trainers en 1blik de eerste ervaringen. Naar het stappenplan wordt opnieuw gekeken. Moet deze aangepast worden en hoe verloopt de samenwerking tussen leerlingen/docenten, docenten/trainers, trainers/coördinator?

2e terugkoppelmoment (coördinator en trainers)
In het 2e terugkoppelmoment evalueren we het stappenplan en de samenwerking. Wat gaat goed, wat gaat niet goed, wat moeten we aanpassen en hebben wij ons doel gehaald voor dit jaar?

 

Lezingen

Plannen: Wat is plannen? Waarom is plannen belangrijk? Leren wij onze leerlingen plannen?
Plannen: Kan een puber nu wel of niet plannen? Waarom is plannen belangrijk? Wat gebeurt er in de hersenen?

 

Gastlessen

Docenten (max. 20) – Introductie 1blik schoolagenda Docenten maken kennis met de 1blik planmethode en leren precies hoe de schoolagenda werkt.
Docenten (max. 15) – Kunnen leerlingen zelfstandig plannen? Het puberbrein en plannen: wat is het verschil tussen docent en leerling en hoe ga je hier mee om?

Workshop
Plannen in de praktijk: Deze workshop is voor ouders die kennis maken met de 1blik planmethode.
Ouders (max. 20) – Hoe kan ik mijn kind helpen met plannen? De 1blik planmethode wordt uitgelegd. Ouders krijgen tips om hun kinderen te helpen met plannen.